Algemene ledenvergadering 30 oktober.
(0 stemmen)

Algemene ledenvergadering 30 oktober.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 30-10-2020

LOCATIE: MFG DORPSTIENDEN

ALS EEN FYSIEKE BIJEENKOMST I.V.M. CORONA NIET MOGELIJK IS ZAL DE VERGADERING ONLINE VIA TEAMS WORDEN GEHOUDEN

AANVANG: 20.00 UUR

 1. Opening
 1. Notulen van de algemene ledenvergadering

d.d. 04 november 2019

 1. Jaarverslag 2019/2020 door de secretaris
 1. Financieel jaarverslag door de penningmeester
 1. Verslag van de kascommissie
 1. Verkiezing kascommissie
 1. Begroting 2020/2021
 1. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar:                  Peter Spee

Aftredend en niet herkiesbaar:           Jaap de Bakker

Tussentijds aftredend:                       Daan Moerkerk

Het bestuur stelt voor om de samenstelling van het bestuur te wijzigen als volgt;

 • Voorzitter Dick Wielaard
 • Secretaris Edwin Lokker             (gewijzigd)
 • Penningmeester Vacant
 • Bestuurslid Jeugd Johan Westhoeve        (gewijzigd)
 • Bestuurslid Senioren Arnold Breen              (gewijzigd)
 • Bestuurslid beheer en onderhoud Peter Spee
 • Bestuurslid Communicatie en PR Vacant                        (gewijzigd)

Een vertegenwoordiger van de communicatie commissie zal het nieuwe organogram nader toelichten.

Een (tegen)kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient voor zaterdag

24-10-2019 schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te onder­tekenen door tenminste tien stemgerech­tigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventu­eel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

 1. Mededelingen
 1. Stand van zaken Harmonisatie Voetbalverenigingen op Goeree Overflakkee
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

In verband met de corona maatregelen verzoeken wij uw komst uiterlijk zaterdag

24-10-2020 te melden. Dit kan schriftelijk bij de secretaris of per email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Alleen leden die zich aanmelden hebben toegang tot de vergadering.

Gelezen: 183 keer Laatst aangepast op vrijdag 02 oktober 2020 16:46