Nieuwjaarstoespraak
(2 stemmen)

Nieuwjaarstoespraak

Beste leden/sportvrienden,

Het jaar 2020 was voor iedereen een jaar waarin het leven sportief en sociaal gezien totaal op zijn kop gezet werd door het virus Covid-19 (Corona).
Het jaar 2020 begon zoals elk gewoon jaar en onze teams waren net de winterstop uit toen in maart de wereld ineens stil stond. Het coronavirus zorgde ervoor dat heel veel dingen die we normaal deden niet meer door konden gaan. Zo ook het trainen en het spelen van wedstrijden. Het seizoen werd niet meer afgemaakt en competities werden volledig stilgelegd. Half mei mocht de jeugd de trainingen hervatten en de senioren konden dat vanaf half juni. Hiervan werd dan ook gretig gebruik gemaakt en kwam er weer meer leven op onze vereniging. Vanaf 1 juli mochten we weer gebruik maken van al onze faciliteiten en startte de voorbereiding op de competitie 2020/2021. Helaas hield dit ook niet lang stand en na een hele korte periode werd de competitie opnieuw stil gelegd. Gelukkig mocht er nog wel getraind worden, waardoor onze leden niet stil hoefden te zitten.

Ondanks alle maatregelen en bijzonderheden zijn wij als bestuur dan ook heel erg blij dat onze trainers en leiders er alles aan hebben gedaan om, waar nodig aangepast, trainingen te blijven verzorgen. Zo was het voor onze leden toch mogelijk om te blijven voetballen.

Helaas is Jan Pijl ons dit jaar ontvallen. Hij was in het nabije verleden onder meer begeleider van de JO15-3.

Jaaroverzicht
Het Nieuwjaars-mixtoernooi werd voor de eerste keer op vrijdagavond 3 januari gespeeld en was een succes. Op zaterdag 4 januari werd de nieuwjaarsreceptie gehouden. Een aantal evenementen moesten vanwege de opgelegde maatregelen worden geannuleerd: het lenteavond mixtoernooi, het grote Jumbo Sperling jeugdtoernooi, het Kruse toernooi en het beach soccer toernooi van GO Sport 2020.

Het voetbalseizoen 2020/2021 begon voor de selectie van v.v.WFB met een personele wijziging in de staf. John Boham werd aangesteld als trainer van het tweede elftal. De rest van de staf bleef betrokken bij de selectie. Dit zijn Albert Boshoven, Cock Breen, Eric de Jong, George Pape, Marco Krommenhoek en Patrick van Dam. Ook het contract van onze hoofdtrainer Arie Horstink werd met 1 jaar verlengd en zal eindigen per juni 2021. Voetbaltechnische Zaken is op dit moment hard bezig met het zoeken naar een opvolger.

Het is Voetbaltechnische Zaken gelukt om voor het nieuwe seizoen een derde elftal te realiseren zodat v.v.WFB de nieuwe competitie met 5 senioren elftallen begon.

Voor de jeugd eindigde het seizoen ook abrupt, maar gelukkig mocht op 11 juli nog wel het pannenkoeken toernooi doorgaan als afsluiter van dit rare eerste halfjaar. Dit werd een daverend succes.

Het seizoen 2020/2021 is voor de jeugd begonnen op 24 augustus met de sportdag. Na de sportdag werd er gestart met de competitie- en bekerwedstrijden. Het was de jeugdcommissie wederom gelukt om een enthousiaste groep trainers en coördinatoren te vinden om de jeugd te kunnen laten voetballen in hun wedstrijden en trainingen. Dan spreken we toch over een groep van ongeveer 50 personen die dit wekelijks mogelijk maakt. De jeugdafdeling was ook dit jaar met een- of meerdere teams vertegenwoordigd in alle leeftijdscategorieën. Voor de jeugd gold ook dat deze competitie na 3 wedstrijden was afgelopen. In tegenstelling tot de senioren hebben zij wel langer door kunnen voetballen door middel van trainen en onderlinge wedstrijdjes. Zij hebben als afsluiting op 18 december een oliebollen toernooi onderling gespeeld.

Bestuurszaken
In het begin van het jaar is er een werkgroep gevormd bestaande uit onder andere Jan Lokker, Nelleke Breedveld, Peter Tieleman en Theo Klijn. Zij hebben het afgelopen jaar een aantal voorstellen gedaan om de organisatiestructuur van onze vereniging te verbeteren. Een van deze voorstellen betreft het uitbreiden van het bestuur van 4 naar 7 personen. Deze groep zal het aankomende jaar het bestuur blijven adviseren in allerlei zaken die spelen binnen de club, waardoor wij onze organisatie naar een hoger niveau kunnen tillen.

In het bestuur zijn dit jaar een aantal wijzigingen geweest. Daan Moerkerk en Jaap de Bakker gaven in de loop van het jaar aan te willen stoppen met hun bestuursfunctie. Dit was ook het moment om de wens van de werkgroep ten uitvoer te brengen om de grootte van het bestuur te veranderen. Er werden uitstekende vervangers gevonden. Edwin Lokker heeft de functie van Jaap overgenomen. De functie van Daan is overgenomen door Arnold Breen (Voetbaltechnische Zaken Senioren) en Johan Westhoeve (Voetbaltechnische Zaken Jeugd). Wij hebben nog twee vacante functies. Op dit moment zijn er gesprekken gaande met een goede kandidaat voor de functie van penningmeester. Naar het bestuurslid communicatie/PR zijn wij nog op zoek. Mocht u hiervoor interesse hebben, dan kunt u zich melden bij het bestuur.

Ook via deze weg willen wij Daan en Jaap nogmaals bedanken voor al hun inzet in al die jaren voor de vereniging.

Vanaf het seizoen 2020/2021 hebben we met Patrick een nieuwe kledingleverancier. Cock Breen heeft ervoor gezorgd dat alle elftallen zijn voorzien van nieuwe kleding. Daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk.

In het kader van de harmonisatie hebben we een wensenlijst in mogen dienen inzake de inrichting van onze accommodatie en bepaalde de gemeente Goeree-Overflakkee de 0-status voor de voetbalverenigingen op het eiland. Er werd een budget beschikbaar gemaakt om de verbouwingen te kunnen realiseren en daarmee het complex weer in een optimale staat te brengen. De uitvoering heeft echter nog niet plaatsgevonden en zal in 2021 vervolgd worden.

Het ledenaantal van v.v.WFB is het afgelopen jaar, ondanks deze moeilijke tijd, vrij stabiel gebleven. Hiervoor zijn we alle leden ontzettend dankbaar.

Financieel hebben we door het sluiten van de kantine minder inkomsten gerealiseerd. Gelukkig zijn de sponsoren, ondanks dat het voor hun ook zware tijden zijn, ons trouw gebleven. Hierbij dan ook een speciaal dankwoord voor onze trouwe sponsoren die er mede voor zorgen dat wij er als club financieel goed voor blijven staan.

De supportersvereniging Vrienden van WFB
De supportersvereniging heeft v.v.WFB afgelopen jaar weer financieel bijgestaan middels bijdragen aan de sportdag voor de jeugd, onderdelen voor het onderhoud en nog vele andere zaken. Hier zijn wij ze dan ook erg dankbaar voor. Helaas kon de boutmiddag niet doorgaan. Op initiatief van de supportersvereniging hebben zij een online-boutmiddag georganiseerd met een daverend succes als resultaat.

Vrijwilligers
Onder normale omstandigheden houden we elk jaar een feestavond voor de vrijwilligers, helaas kon het dit jaar niet doorgaan en dat betreuren wij als bestuur zeer. Een club als v.v.WFB kan niet zonder zijn vrijwilligers en wij zijn dan ook blij dat wij over een geweldige en grote groep vrijwilligers beschikken, die er met z’n allen voor zorgen dat de vereniging draaiende wordt gehouden en dat jong en oud hun favoriete sport kunnen blijven beoefenen. Het bestuur wil alle vrijwilligers bedanken.

Ten slotte wil ik namens het bestuur, iedereen een gelukkig, gezond en sportief 2021 wensen. We hopen dat we in 2021 weer terug kunnen keren naar het normaal, waarbij we met z’n allen weer volledig kunnen sporten en langs de lijn onze elftallen kunnen aanmoedigen.

Dick Wielaard
Voorzitter van v.v.WFB

Gelezen: 176 keer