Bericht van het bestuur
(0 stemmen)

Bericht van het bestuur

Beste leden,

Nu we elkaar minder op de vereniging kunnen ontmoeten, willen wij als bestuur jullie op de hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen. Maar eerst willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun tomeloze inzet om het voetbal, binnen de perken die de overheid stelt, voor de jeugd en de senioren mogelijk te maken. In de afgelopen maanden is er veel op de vereniging georganiseerd. Om er een aantal zaken uit te pikken: iedereen mocht in beperkte vorm weer gaan trainen, er is een mini-sportdag georganiseerd, er is ‘Led voetbal’ gespeeld en Ajax is bezoek geweest om een ‘voetbalclinic’ te geven. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder onze vrijwilligers en daarvoor willen wij jullie bij deze bedanken.

Op voetbalgebied is het heel lastig om een punt aan de horizon te zetten. De KNVB onderzoekt alle mogelijkheden, maar ook die zijn gebonden aan hoe de situatie rond de pandemie zich ontwikkelt en wat er van tijd tot tijd is toegestaan. Wel kunnen wij alvast vertellen dat de wedstrijdsecretarissen van alle voetbalverenigingen op het eiland Goeree-Overflakkee met man en macht werken aan een wedstrijdschema en daarover ook in contact staan met de KNVB. Zodat, wanneer de situatie en de regels het toelaten, er gevoetbald kan worden op een verantwoorde manier. Dit geldt zowel voor de jeugd als de senioren. Een datum valt daar echter nog niet aan te verbinden.

Naast het voetballen in regioverband, worden er ook al toernooien georganiseerd. Daar hebben wij last van dezelfde onzekerheden. Er stond een jeugdtoernooi gepland op zaterdag 22 mei, maar dit toernooi kan helaas niet doorgaan. De organisatoren hebben goed ingeschat dat het doorzetten van dit toernooi nu geen zin heeft. Er zouden te veel mensen aanwezig zijn op de vereniging, afgezet tegen wat er nu kan. Daarnaast ziet het er niet naar uit dat er al snel dermate wordt versoepeld, dat een groot toernooi door kan gaan. Voor 12 juni staat er nog wel een toernooi gepland. Dit is een toernooi van kleinere omvang. De teams van de JO6-1, JO7-1, JO17-1, JO17-1 en JO19-1 komen dan in actie. Medio mei zal over het doorgaan van dat toernooi een definitieve beslissing worden genomen.

Meer op de achtergrond zijn er ook een aantal nieuwe ontwikkelingen. Wellicht hebben jullie al iets gehoord over een nieuwe indeling van de velden. Er wordt naar mogelijkheden gezocht om meer speeluren te genereren uit de beschikbare ruimte. Hiervoor willen we het trainingsveld en de pupillenvelden omvormen tot twee volwaardige voetbalvelden. Dan beschikt de vereniging over vijf voetbalvelden, waarvan er drie verlicht zullen worden. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een aantal van die velden te veranderen in ‘lava-velden’. DVV’09 en v.v. Stellendam maken daar al gebruik van. Het grote voordeel van deze velden is dat ze in een regenrijke periode het water beter afvoeren, zodat ze langer bespeelbaar blijven. Met deze velden kan er onder slechte omstandigheden toch langer worden getraind en gevoetbald. Een beregeningssysteem moet er voor zorgen, dat er in droge periodes ook kan worden gevoetbald. Op dit moment zijn de plannen voor de herindeling van de velden bij de gemeente Goeree-Overflakkee en haar adviseurs in beraad. Wat wel al vast staat, is dat komende zomer in veld 2 beregening wordt aangelegd en dat veld 3 volledig wordt gerenoveerd. Ook hier wordt beregening aangelegd en LED-veldverlichting. Hoogstwaarschijnlijk wordt veld 3 dan een van de ‘lava-velden’. Tot slot komt er deze zomer een nieuwe rail rond veld 1 voor de reclameborden. Met deze rail moet het makkelijker worden om reclameborden te vervangen.

De herindeling van de velden past in het grotere geheel van de zogenaamde 'harmonisatie’. De gemeente wil al enige tijd het speelveld voor alle verenigingen gelijktrekken. Voor de samenvoeging van de gemeentes op het eiland, kende de ene gemeente een ruimhartiger sportbeleid dan de andere gemeente. De afspraken die stammen uit die tijd wil de gemeente ongedaan maken, omdat deze oneerlijk zijn. Daarvoor in de plaats is er geld vrij gemaakt om alle verenigingen op hetzelfde, gezonde niveau te krijgen wat betreft de accommodaties. Als dit is gerealiseerd, wil de gemeente dat de voetbalverenigingen al het onderhoud zelf gaan organiseren. Dat betekent dat zowel het dagelijkse als het planmatig vervangingsonderhoud door de verenigingen zelf moeten worden gedaan en bekostigd. Voor het dagelijks onderhoud zullen de verenigingen een nog vast te stellen vergoeding krijgen van de gemeente. Voor het planmatige vervangingsonderhoud zal er door de gemeente geen huur meer worden gevraagd voor de velden. De achterliggende gedachte is, dat verenigingen ruimte krijgen om geld opzij te zetten voor toekomstig vervangingsonderhoud aan de velden. Uiteindelijk moet dit voor de gemeente een kostenbesparing opleveren. Voor de aanpassingen aan het clubgebouw is het bestuur een overleg met de gemeente aan het plannen over de omgevingsvergunning en de kosten van de realisatie. Wij hopen en verwachten dat dit in mei 2021 kan plaatsvinden. Over de planning van de realisatie is nog niet veel met zekerheid te zeggen.

Tot slot is er nieuws omtrent het bestuur. Julia Bezuijen heeft aangegeven, dat ze wil kijken of de functie van bestuurslid communicatie/PR bij haar past. Op de jaarlijkse ledenvergadering van 30 oktober 2020 heeft de werkgroep communicatie een nieuwe organisatiestructuur gepresenteerd. Deze organisatiestructuur is tijdens die vergadering door de leden goedgekeurd. In deze structuur was de positie van bestuurslid communicatie/PR opgenomen. Die positie was nog altijd vacant. Julia heeft in Den Haag Communicatie op Hbo-niveau gestudeerd. Mede door deze achtergrond is zij geïnteresseerd in deze functie. De komende maanden zal ze, middels een soort stage, al volledig worden betrokken bij de werkzaamheden van het bestuur. Zo kan er van beide kanten worden bekeken of de samenwerking bevalt. Mocht dit zo zijn, dan zal Julia te zijner tijd wat uitgebreider worden voorgesteld en zal ze door het bestuur tijdens de jaarlijkse ledenvergadering worden voorgedragen als bestuurslid communicatie/PR. Hierover mogen de leden dan natuurlijk stemmen.

Dit was het voor nu. Wij hopen iedereen snel en in goede gezondheid weer te kunnen zien op v.v.WFB. Voetballend of datzelfde voetbal beoordelend langs de lijn of op het terras.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van v.v.WFB

Edwin

Gelezen: 192 keer