Agenda jaarlijkse algemene ledenvergadering
(0 stemmen)

Agenda jaarlijkse algemene ledenvergadering

Dit is de agenda voor de komende algemene ledenvergadering op 5 november 2021. U kunt zich nog steeds aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mocht u geïnteresseerd zijn in de notulen van de vorige algemene ledenvergadering of de begroting voor het komende seizoen, dan kunt u deze opvragen via hetzelfde e-mailadres.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 5 november 2021 om 20.00 uur

1. Opening

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering

3. Voetbaltechnische zaken

4. Jaarverslag van het bestuur

5. Financieel verslag door penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Verkiezing kascommissie

8. Presentatie begroting 2021/2022

9. Bestuursverkiezing
Tussentijds afgetreden: Johan Westhoeve
Het bestuur stelt voor om de samenstelling van het bestuur te wijzigen als volgt:
• Voorzitter: Dick Wielaard
• Secretaris: Edwin Lokker
• Penningmeester: Nordin Chara
• Bestuurslid voetbaltechnische zaken jeugd: Marco Breen (ad interim)
• Bestuurslid voetbaltechnische zaken senioren: Arnold Breen
• Bestuurslid beheer & onderhoud: Peter Spee
• Bestuurslid communicatie & PR: Julia Bezuijen (nieuw)

Johan Westhoeve is tussentijds afgetreden. Marco Breen heeft zijn taken in de tussentijd
waargenomen en is bereid dit nog maximaal een jaar te doen.

Een (tegen)kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient voor zaterdag 30-10-2021
schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste tien
stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende
Secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert

10. Verbouwing/harmonisatie

11. Ingekomen stukken met betrekking tot de ledenvergadering

12. Rondvraag

13. Sluiting

Gelezen: 121 keer